Historia

Niepubliczne Liceum Ogólnokształcące im. Ignacego Jana Paderewskiego w Warszawie to szkoła z tradycjami. Powstała jako jedna z pierwszych niepublicznych placówek oświatowych w 1992 roku.Przez te lata szkoła wypracowała wyjątkowe metody wychowawcze. W naszej szkole uczeń jest podmiotem. Rozwijamy zdolności szanując indywidualność każdego ucznia. 


Liceum działa od dwudziestu lat - powstało na fali szkolnictwa społecznego, które miało być alternatywą dla szkół publicznych w których panował stary model edukacyjny. Szkoły społeczne powstały na fali przemian 1989 roku, zakładały je spontanicznie grupy rodziców organizując się w komitety społeczne. Dyrektor Bożena Krysztoforska zakładała jedną z pierwszych szkół tego typu na Młocinach i została dyrektorem nowo powstałej placówki.

 

W roku 1992 roku przyszedł czas na założenie własnej szkoły niepublicznej z autorskim programem. Zgodnie z nim młodzież licealna w przyjaznej atmosferze rozwija swoje zdolności. Nauczyciele pracując w klasach maxymalnie osiemnasto osobowych dobrze poznają uczniów i ich predyspozycje. Zindywidualizowany charakter nauczania i kameralna atmosfera szkoły sprawia, że uczniowie, nagle dostają przysłowiowych skrzydeł.

 

W 1999 roku powstaje kolejna szkoła - Gimnazjum Niepubliczne nr 7 im Gustawa Herlinga - Grudzińskiego.
W 2002 roku Dyrektor Gimnazjum Bożena Krysztoforska spotkała się w Neapolu z Lidią Croce, wdową po słynnym pisarzu Gustawie Herlingu - Grudzińskim. Wówczas szkoła została wyróżniona listem w którym żona pisarza dziękuję za wybór Grudzińskiego na patrona pierwszej w Polsce szkoły. Jesteśmy dumni, że nasza szkoła nosi imię tak znakomitego pisarza.

 

Naszym celem oprócz zadań naukowych jest wychowanie młodzieży otwartej na świat, tolerancyjnej, znakomicie wychowanej, szanującej osobowośc drugiego człowieka. Nasze szkoły są bezpieczne i dzięki niezwykle przyjaznej atmosferze z powodzeniem kształcą młodzież od wielu lat. Zapraszamy wszystkich nowych uczniów i rodziców. Młodzież w naszych szkołach jest traktowana pomiotowo.